Kamer stemt in met plannen geboortezorg

Kamer stemt in met plannen geboortezorg

Ilona Niessen

Gisteren vond een debat plaats in de Tweede Kamer over de integrale bekostiging in de geboortezorg. Vanaf 2017 wil minister Edith Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een nieuwe manier van bekostigen invoeren, de zogenoemde integrale bekostiging. Dat betekent dat er één pot geld komt waar alle betrokkenen per bevalling uit kunnen putten. Het doel van deze integrale bekostiging is een betere samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en ziekenhuizen om op deze manier de babysterfte in Nederland verder omlaag te krijgen. Verloskundigen en gynaecologen kunnen ook kiezen voor de reeds bestaande aanpak, waarbij ze afzonderlijk worden betaald en op deze manier hun zelfstandigheid kunnen behouden. De nieuwe manier van bekostiging geldt als een toevoeging. Dit is ook door de minister benadrukt. De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met deze plannen.

Vrije keuze

Verloskundigen vrezen dat zij uiteindelijk toch worden gedwongen met gynaecologen samen te werken. Zij zijn bang hierdoor hun zelfstandigheid te verliezen en vrezen dat zwangere vrouwen niet meer vrij kunnen kiezen voor een thuisbevalling. Minister Schippers heeft verzekerd dat dit niet de bedoeling is. Voor zwangere vrouwen en verloskundige blijft de vrije keuze bestaan. De minister gaat met verzekeraars in gesprek over de plannen voor de geboortezorg.

Babysterfte

In Europese vergelijkingen scoort Nederland ongunstig op geboorte sterftecijfers (perinatale sterftecijfers). Ook binnen Nederland zijn er verschillen. In de ene regio en wijk komen vaker ongunstige zwangerschapsuitkomsten voor dan in andere. Verschillen ontstaan door medische en niet-medische factoren. Hoewel er geen verband is aangetoond tussen het Nederlandse geboortezorgsysteem, waarin veel vrouwen thuis bevallen, en de hoge sterftecijfers zijn er verschillende samenwerkingsvormen van de grond gekomen. Deze samenwerkingsvormen hebben een positief effect op de babysterfte. De integrale bekostiging in de geboortezorg heeft tot doel dat partijen nog meer / beter gaan samenwerken om hiermee de babysterfte nog verder omlaag te brengen.

Bron: Verslagen Tweede Kamer, Kamerbrief over zorgstandaard integrale geboortezorg

Delen

commentReacties

Reactie geven?

Inschrijven voor nieuwsbrief