Geboorten door de jaren heen

Geboorten door de jaren heen

Ilona Niessen

In 2015 hebben 168.184 geboorten in Nederland plaatsgevonden. Daarmee is het aantal geboorten in 2015 het laagste van de afgelopen jaren. Het aantal geboorten is niet hetzelfde als het aantal baby's dat in 2015 is geboren, aangezien er ook vrouwen zijn bevallen van een tweeling of een meerling, wat als één geboorte wordt gezien.

Een dalende trend in het aantal geboorten

Het aantal geboorten neemt per jaar telkens verder af, met uitzondering van het jaar 2014. In dat jaar is een stijging te zien in het aantal geboorten van ruim 2,3% ten opzichte van het jaar ervoor. In 2015 heeft de ingezette afname tot 2013 zich verder ingezet, met een daling van 4.634 geboorten ten opzichte van het jaar 2014.

Kleine gezinnen

De daling van het aantal geboorten wordt met name veroorzaakt doordat de gezinnen die in de huidige decennia worden gesticht kleiner zijn dan vroeger. Ouders kiezen vaak niet meer voor grote gezinnen. Gemiddeld wordt momenteel 1,7 kind per gezin geboren.

Tweelingen of meerlingen

Naast het totaal aantal geboorten is ook bekend hoeveel geboorten hiervan bestaan uit tweelingen of meerlingen. Uiteraard hebben ouders hier geen invloed op. In 2015 zijn in Nederland 2.639 tweelingen geboren en 43 meerlingen. Het aantal tweelingen is afgenomen met ruim 1% ten opzichte van 2014. Het aantal meerlingen is onveranderd gebleven in vergelijking met 2014.

Jongens en/of meisjes

Van de 2.639 geboren tweelingen in 2015, zijn er 1.784 van hetzelfde geslacht. Er zijn 921 jongens-tweelingen geboren en 863 meisjes-tweelingen. Er zijn 855 tweelingen-paren geboren van één jongetje en één meisje. Sinds 2011 zijn het vaakst tweelingen geboren die bestaan uit twee jongetjes.

Cijfers

Bovengenoemde cijfers over geboorten, een en meerlingen zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gegevens van het CBS gaan over geboorten uit vrouwen die ten tijde van hun bevalling staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt daarbij niet uit in welk land de bevalling heeft plaatsgevonden.

Delen