IVF behandeling

IVF behandeling

IVF is een vruchtbaarheidsbehandeling waarbij de eicellen buiten het lichaam in contact worden gebracht met de zaadcellen. Nadat met een microscoop is vastgesteld welke eicel is bevrucht wordt deze teruggeplaatst in de baarmoeder. Lees in dit artikel meer over de IVF behandeling, hoe het in zijn werk gaat en in welke situaties een IFV behandeling uitkomst kan bieden.

Wat is IVF behandeling

IVF staat voor In Vitro Fertilisatie, wat feitelijk bevruchting in glas betekent. Daar komt de term reageerbuisbevruchting dan ook vandaan. Met deze methode vindt de bevruchting buiten het lichaam plaats.

Bij IVF worden één of meerdere eicellen in het laboratorium in contact gebracht met de zaadcellen die met een zaadlozing vrijkomen. Dat kunnen er wel 100.000 zijn. Welke zaadcellen de eicellen uiteindelijk bevruchten, wordt niet door medische handelen beïnvloed. Er vindt dan ook een spontane bevruchting plaats.
Nadat met de microscoop is vastgesteld welke eicellen bevrucht zijn, worden er in principe één, maximaal twee bevruchte eicellen (embryo’s) in de baarmoeder teruggeplaatst.

Wanneer IVF behandeling?

Of jullie in aanmerking komen voor een IVF behandeling ligt aan de oorzaak van de vruchtbaarheidsproblemen. Een IVF behandeling wordt vaak toegepast als:

  • eileiders of eierstokken slecht functioneren
  • eileiders of eierstokken zijn verwijderd
  • de vrouw last heeft van een hormonale stoornis
  • de vrouw endometriose heeft
  • het lange tijd niet lukt om zwanger te worden, ook na het proberen van andere vruchtbaarheidsmethoden

Hoe werkt IVF behandeling?

Een IVF behandeling bestaat uit vier fasen. De totale duur van de behandeling bedraagt ongeveer vier weken. De volgende fasen worden doorlopen:

Hormoonstimulatie

In een normale, natuurlijke cyclus rijpt er slechts één eicel per cyclus. Om de eierstokken te stimuleren meer eitjes te rijpen, zijn extra hormonen nodig. Hierdoor kunnen 5 tot 10 eitjes tegelijkertijd rijpen. De hormonen moet je doorgaans spuiten in de vagina. In het ziekenhuis leer je hoe je dit zelf kunt doen.

De rijping van de eitjes wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Dit gebeurt doormiddel van een vaginale echo in het ziekenhuis. Zodra de eicellen klaar zijn met rijpen, vindt er een punctie plaats.

Punctie

Doormiddel van een punctie worden de gerijpte eicellen uit de follikels weggezogen. Dat gebeurt met een holle naald die door de wand van de vagina wordt gestoken. Een punctie kan best pijnlijk zijn. Gelukkig kan je hier een verdoving voor krijgen.

Bevruchting

De eicellen worden in het laboratorium samengebracht met de zaadcellen. Bij een IVF behandeling worden de zaadcellen niet geselecteerd. Na de lozing worden alle of het merendeel van de zaadcellen toegevoegd aan de eicellen. De bevruchting vindt dan ook 'spontaan' plaats.

Terugplaatsing embryo

In het laboratorium wordt vastgesteld of er een goede versmelting is van de eicel met de zaadcel en hieruit een embryo is ontstaan. De bevruchting is dan geslaagd. Eén of twee dagen na de bevruchting plaatst de gynaecoloog de embryo terug. Met behulp van een katheter wordt de embryo direct in de baarmoeder teruggeplaatst. Dit is even vervelend maar doet geen pijn. De gynaecoloog beslist of er één of twee embryo's tegelijkertijd worden teruggeplaatst.

Nadat de embryo is teruggeplaatst, duurt het ongeveer 2 weken voordat duidelijk is of het goed is ingenesteld en de behandeling is geslaagd.

Vergoeding zorgverzekeraar?

De eerste drie vruchtbaarheidsbehandelingen zitten in de basisverzekering en worden vergoed. Daar vallen dus ook de andere vruchtbaarheidsbehandelingen onder. In totaal worden drie behandelingen vergoed. Leeftijd speelt wel een rol. Een vrouw krijgt de vergoeding tot het 43e levensjaar. Een enkele zorgverzekeraar heeft in het aanvullende pakket een (gedeeltelijke) vergoeding voor de vierde of vijfde vruchtbaarheidsbehandeling. Kijk dit goed na.


Delen

commentReacties

Reactie geven?

Inschrijven voor nieuwsbrief